Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Dni wolne od zajęć

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach są:

  • 2 stycznia 2020 r.
  • 3 stycznia 2020 r.
  • 21 kwietnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty
  • 22 kwietnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty
  • 23 kwietnia 2020 r. egzamin ósmoklasisty
  • 30 kwietnia 2020 r.
  • 4 maja 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo–opiekuńcze dla uczniów.