Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Dni wolne od zajęć

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach są:

  • 2 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 4 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.
  • 24 maja 2022 r. egzamin ósmoklasisty (język polski)
  • 25 maja 2022 r. egzamin ósmoklasisty (matematyka)
  • 26 maja 2022 r. egzamin ósmoklasisty (język angielski)

W w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo–opiekuńcze dla uczniów.