Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Kinga Zawadzka
Zastępca Przewodniczącej Patryk Szewc
Członek Wiktor Lutek
Członek Katarzyna Baryłka
Członek Julia Starzyk