Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach