Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Kuś
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Katarzyna Rafa
Skarbnik Rady Rodziców Pani Małgorzata Dzik
Sekretarz Rady Rodziców Pani Izabella Szewc