Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Wykaz zajęć rewalidacyjnych

WYKAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Godziny realizacji zajęć

1.

Małgorzata Boryczka

Zajęcia rewalidacyjne uczeń I

Poniedziałek 10.50 – 11.50

Czwartek 10.50 – 11.50

2.

Małgorzata Boryczka

Zajęcia rewalidacyjne uczeń II

Wtorek 7.55 – 8.55

Czwartek 8.50 – 9.50