Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Wykaz zajęć rewalidacyjnych

WYKAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kazimierza Ośki

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Godziny realizacji zajęć

1.

Joanna Zawodnik

Zajęcia rewalidacyjne

Poniedziałek 12.45 – 13.45

Wtorek 11.45 – 12.45