Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Wykaz zajęć ppp

WYKAZ ZAJĘĆ Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Słowikach

w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Godziny realizacji zajęć

1.

Barbara Sałek

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa

14.30 – 15.15

2.

Bożena Szczur

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Czwartek

13.40 – 14.25

3.

Marzanna Sztyber

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 Piątek

11.50 – 12.35