Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Wykaz zajęć ppp

WYKAZ ZAJĘĆ Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Słowikach

w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Godziny realizacji zajęć

1.

Bożena Szczur

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Poniedziałek
14.30 – 15.15

2.

Barbara Sałek

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa
11.50 – 12.35

3.

Joanna Zawodnik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 Piątek
14.30 – 15.15

4.

Beata Sadura

Zajęcia logopedyczne

Wtorek
13.40 – 15.15

5.

Beata Sadura

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wtorek
12.45 – 13.30

czwartek
14.30 – 15.15