Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Wykaz zajęć ppp

WYKAZ ZAJĘĆ Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Godziny realizacji zajęć

1.

Małgorzata Boryczka

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne

Środa

12.00 – 12.45

2.

Małgorzata Boryczka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Czwartek

14.00 – 14.45

3.

Marzanna Jagiełło

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa

11.50 – 12.35

4.

Barbara Sałek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Środa 13.40 – 14.05

Środa 14.30 – 14.50