Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

 Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

 Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor CKE

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.