Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2020 r.

 Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor CKE

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.