Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

 Ferie zimowe

10-23 lutego 2020 r.

 Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor CKE

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 Wakacje

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.