Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Dyrektor szkoły

Od 1 września 2021 r. Dyrektorem Szkoły jest Pan Piotr Grzeszczyk.

 

 

Poprzedni Dyrektorzy Szkoły

Pan Kalbarczyk Władysław              kierownik                     1946 – 1952

Pan Pawlonka Stanisław                 kierownik                     1952 – 1962

Pan Wołos Stanisław                      kierownik                     1962 – 1972

Pan Musielewicz Roch                                                        1972 – 1973

Pani Wójcicka Mirosława                                                    1973 – 1987

Pan Dziekoński Aleksander                                                1987 – 1988

Pan Wojewódka Stanisław                                                 1988 – 1990

Pani Nowakowska Jolanta                                                  1990 - 1992

Pani Banaszek Barbara                                                      1992 - 1999

Pani Wójcicka Bożena                                                        1999 - 2020