Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

OSE

Szkolne Pakiety Edukacyjne OSE

Pomoce dydaktyczne

Z wielką przyjemności informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Konkursy Bożonarodzieniowe

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursach

Spotkanie z Policjantem

Bezpieczeństwo w czasie ferii

Rodzice, którzy zgłosili potrzebę udziału dziecka w zajęciach organizowanych w szkole dla klas I - III proszeni są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i wypełnienie odpowiedniego oświadczenia. Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć w pierwszym dniu zajęć, przed przekazaniem dziecka na zajęcia.

 

Informacja dotycząca organizacji zajęć w szkole

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid-19 u ucznia

Oświadczenie rodzica

30 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć.
W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów.
W razie potrzeby można skorzystać z konsultacji.

 

ADRES

Stare Słowiki 9
26-922 Sieciechów

E-MAIL

zspslowiki@wp.pl

TELEFON

48 624 71 26