Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

OSE

Szkolne Pakiety Edukacyjne OSE

Pomoce dydaktyczne

Z wielką przyjemności informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Konkursy Bożonarodzieniowe

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursach

Spotkanie z Policjantem

Bezpieczeństwo w czasie ferii

 Szanowni rodzice,

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 23 października 2020 r., od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zostało ograniczone funkcjonowanie szkół podstawowych dotyczące klas IV–VIII.

 W związku z powyższym Wasze dzieci, uczniowie klas IV - VIII od poniedziałku 26 października nie przychodzą do szkoły, tylko pozostają w domach i realizują kształcenie na odległość zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Podstawowymi kanałami komunikacji pozostaje dziennik elektroniczny Vulcan i platforma Office 365, która pozwala kompleksowo prowadzić zajęcia online, łącznie z przesyłaniem i odsyłaniem zadań.

 Uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawcę, które zajęcia będą prowadzone w formie online – bezpośrednie połączenie w aplikacji Microsoft Teams.

 Nauczyciele prowadzący zajęcia planują spotkania online w kalendarzu na platformie Teams. W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia mogą zostać odwołane.

 Zajęcia rewalidacyjne będą odbywać się w szkole lub w formie online, zgodnie z decyzją rodziców.

 Uczniowie powinni uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem lekcji, zajęcia będą się rozpoczynać o tej samej godzinie jak w szkole. Lekcje online w aplikacji Teams będą rozpoczynały się o pełnej godzinie lub 30 minut po pełnej godzinie, np. 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, itd. z zachowaniem przerw pomiędzy kolejnymi lekcjami. Podczas lekcji będzie odnotowywana obecność ucznia na zajęciach oraz dokonywana będzie bieżąca ocena osiągnięć uczniów. Bardzo proszę o sprawdzanie na bieżąco wiadomości w dzienniku elektronicznym.

 Koordynatorami nauki zdalnej są wychowawcy poszczególnych klas, do nich proszę kierować pytania i wątpliwości. Proszę Państwa o wyrozumiałość, jeżeli będą jakieś trudności, postaramy się na bieżąco je rozwiązywać.

 Uczniowie klas I–III uczą się w trybie stacjonarnym na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia Piotr Grzeszczyk – dyrektor szkoły.

 

 

 

 Drodzy Rodzice

 W związku z nasilającą się pandemią koronawirusa zdecydowałem się na wprowadzenie od 12 października 2020 roku (poniedziałek) obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników i uczniów naszej szkoły, w tzw. przestrzeniach wspólnych, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego (poza salami dydaktycznymi).

 Proszę o wyposażenie swoich dzieci w maseczki, przyłbice bądź półprzyłbice. Bardzo proszę o dopilnowanie, aby Państwa dzieci posiadały codziennie czyste osłony ust i nosa.

 Obowiązek ten nie dotyczy przedszkolaków oraz osób zwolnionych na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 Jestem przekonany, że przestrzeganie tego obowiązku wpłynie pozytywnie na nasze wspólne bezpieczeństwo.

 Myślę, że wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie i na tym, abyśmy jak najdłużej mogli uczyć się w szkole w formie stacjonarnej. Zdrowie to jedno z najważniejszych wartości i aby je zachować wszyscy musimy o nie dbać.

 Obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby spoza szkoły, w tym rodziców, pozostaje niezmienny.

 

Dziękuję

 Z poważaniem Piotr Grzeszczyk

 

ADRES

Stare Słowiki 9
26-922 Sieciechów

E-MAIL

zspslowiki@wp.pl

TELEFON

48 624 71 26