Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

OSE

Szkolne Pakiety Edukacyjne OSE

Pomoce dydaktyczne

Z wielką przyjemności informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Konkursy Bożonarodzieniowe

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursach

Spotkanie z Policjantem

Bezpieczeństwo w czasie ferii

 DZIEŃ DZIECKA 2020
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

  Organizacja zajęć:
- odwołane sprawdziany i kartkówki
- odwołane lekcje online – pod warunkiem, że klasa zadeklaruje udział w konkursach,
jeśli nie lekcje według planu (proszę uzgodnić z wychowawcą)

 

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do udziału w konkursach.
Uczestnicy otrzymają dyplomy indywidualnie lub dyplom dla całej klasy.
Możesz wziąć udział w trzech konkursach.

 

KONKURS 1
„Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”

 

KONKURS 2
Klasowy film

 

 KONKURS 3
Wspomnienie

 

ADRES

Stare Słowiki 9
26-922 Sieciechów

E-MAIL

zspslowiki@wp.pl

TELEFON

48 624 71 26