Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

OSE

Szkolne Pakiety Edukacyjne OSE

Pomoce dydaktyczne

Z wielką przyjemności informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

Konkursy Bożonarodzieniowe

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursach

Spotkanie z Policjantem

Bezpieczeństwo w czasie ferii

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

 

 Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. W tym roku ma ono inny charakter. Pandemia korona wirusa sprawiła, że nie spotkamy się wszyscy na uroczystym apelu szkolnym. Najważniejsze jest zachowanie procedur i wytycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

 W związku z tym odbiór świadectw szkolnych przebiegał będzie zgodnie z poniższym harmonogramem. Przypominamy o obowiązku założenia maseczek na czas odbioru świadectw od wychowawców. Prosimy o niegromadzenie się przed szkołą i przyjście nie wcześniej niż 5 minut przed zaplanowaną w harmonogramie godziną odbioru świadectw. Po odbiorze i opuszczeniu budynku nie gromadzimy się przed szkołą.

 

Harmonogram odbioru świadectw

26 czerwca 2020 r. (piątek)

Godzina 8.10     Uczniowie klasy II (sala 105)

Godzina 8.15     Uczniowie klasy I (świetlica)

Godzina 8.45     Uczniowie klasy V (świetlica)

Godzina 9.00     Przedszkole – w podziale na grupy (sala 107)

Godzina 9.15     Uczniowie klasy VI (sala 204)

Godzina 9.30     Uczniowie klasy III (świetlica)

Godzina 9.50     Uczniowie klasy VII (sala 202)

Godzina 10.15  Uczniowie klasy VIII (świetlica)

 

 Jeżeli będą sprzyjające warunki pogodowe odbiór świadectw może odbywać się na boisku szkolnym w wyznaczonych dla grup miejscach.

 

 Rodzice proszeni są o poinformowanie wychowawców o odbiorze przez dziecko świadectwa w innym terminie.

 

 Po odbiór świadectw szkolnych podchodzą sami uczniowie, rodzice oczekują na dzieci w odpowiedniej odległości. Jednocześnie informujemy, że jeżeli uczeń nie będzie mógł odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie, będzie ono przechowywane w gabinecie dyrektora do momentu, aż uczeń zgłosi się po jego odbiór.

 

 Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna dziękują Rodzicom za wyrozumiałość i zrozumienie w tym szczególnym dla nas wszystkich okresie. Żywimy nadzieję, że w nowym roku szkolnym zaistnieją sprzyjające warunki do prowadzenia nauczania w sposób tradycyjny.

 

 Życzymy zdrowych i udanych wakacji

 Dyrektor Szkoły i Nauczyciele

 

 Termin główny:

 

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00,

 

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00,

 

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00.

 

 

ADRES

Stare Słowiki 9
26-922 Sieciechów

E-MAIL

zspslowiki@wp.pl

TELEFON

48 624 71 26