Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 nastąpi 1 września 2021 r. (środa)

Na godzinę 8:00 zapraszamy na Mszę Świętą w Kościele Parafialnym w Brzeźnicy.

 

Po mszy świętej nastąpi uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na terenie szkoły w następującym porządku:

godziny 9:00
Przedszkole, oddział przedszkolny oraz klasy I - III spotykają się od razu z wychowawcami w klasach
Przedszkole  sala 107
Oddział "0"   sala 106
Klasa I         sala 105
Klasa III       sala 201

godzina 9.30
Uczniowie klas IV - VIII zapraszamy na krótką uroczystość w świetlicy szkolnej.
Później uczniowie klas IV - VIII spotkają się w klasach z wychowawcami.
Klasa IV       sala 202
Klasa V        sala 204
Klasa VII     sala 206
Klasa VIII    sala 205

UWAGA!
Do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie z zachowaniem reżimu sanitarnego - maseczki.
Dzieciom z oddziałów przedszkolnych może towarzyszyć rodzic (z zachowaniem reżimu sanitarnego).