Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

 

Z wielką przyjemności informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

 

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

 

W ramach dofinansowania zostały zakupione cztery monitory interaktywne z komputerami OPS i oprogramowaniem, które będą wykorzystywane na lekcjach biologii, chemii, geografii, fizyki. Cztery zestawy laptop z oprogramowaniem i tablety graficzne służące obecnie do prowadzenia nauki zdalnej.

 

Ponadto zakupione zostały pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z biologii, chemii, fizyki, geografii.

 

Po powrocie do szkoły po pandemii uczniowie będą mieli możliwość korzystania na zajęciach z pozyskanych pomocy dydaktycznych.