Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

 DZIEŃ DZIECKA 2020
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

  Organizacja zajęć:
- odwołane sprawdziany i kartkówki
- odwołane lekcje online – pod warunkiem, że klasa zadeklaruje udział w konkursach,
jeśli nie lekcje według planu (proszę uzgodnić z wychowawcą)

 

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do udziału w konkursach.
Uczestnicy otrzymają dyplomy indywidualnie lub dyplom dla całej klasy.
Możesz wziąć udział w trzech konkursach.

 

KONKURS 1
„Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”

 

KONKURS 2
Klasowy film

 

 KONKURS 3
Wspomnienie