Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Rodzice, którzy zgłosili potrzebę udziału dziecka w zajęciach organizowanych w szkole dla klas I - III proszeni są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i wypełnienie odpowiedniego oświadczenia. Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć w pierwszym dniu zajęć, przed przekazaniem dziecka na zajęcia.

 

Informacja dotycząca organizacji zajęć w szkole

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid-19 u ucznia

Oświadczenie rodzica