Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

30 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć.
W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów.
W razie potrzeby można skorzystać z konsultacji.