Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

28 stycznia 2020 naszą szkołę odwiedził iluzjonista. W widowisku wzięli udział uczniowie z wielu klas, ale najliczniejszą grupę stanowiły dzieci z młodszych grup. Pokaz magii i iluzji zachwycił wszystkich widzów nawet tych dorosłych. To co wydaje się niemożliwe na scenie stawało się realne.