Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu i szkole na stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych i obchodzony jest co roku bardzo hucznie. Mimo, że za oknem zimno jest to najcieplejszy dzień w roku, który sprawia wszystkim ogromną radość, wywołuje uśmiechy na twarzach, powoduje, że małe serduszka dzieci biją szybciej, a Babcia i Dziadek ze wzruszeniem słuchają czułych słów, kierowanych pod ich adresem.

21 stycznia przedszkolaki i uczniowie klas I - III  przygotowały programy artystyczne - Jasełka oraz wiersze i piosenki.
W ten sposób dzieci mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich milusińskich. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany przez mamy słodki poczęstunek.
Takie spotkania pełne uśmiechów, wzruszeń i radości wzmacniają więzi emocjonalne z rodziną, uczą dzieci sposobów wyrażania uczuć oraz szacunku dla osób starszych.