Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

W tym roku nasze przedszkole i szkoła przystąpiła do akcji MEN „Szkoła pamięta”. W akcji wzięło udział prawie 1,3 mln uczniów z ponad 11 tyś szkół. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Działania w ramach akcji jakie podjęła nasza placówka to m in.: uporządkowanie i odwiedzenie grobów osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, zapalenie zniczy, odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli z danej placówki oraz spotkanie lokalnej osoby Pani Zosi Śmietanki z przedszkolakami i podzielenie się swoimi wspomnieniami z czasów powojennych. Była to bardzo cenna lekcja dla wszystkich.