Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach


Drodzy Rodzice
29 maja 2019r. o godz 16.00 (środa) odbędzie się spotkanie z Rodzicami w sprawie zapoznania z Procedurami reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole zgodnie z wytycznymi MEN.

Procedury owe dostępne są na stronie http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa".

Procedury te wywieszone są również na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym. Dziękuję i zapraszamy do zapoznania się z procedurami.